close
郵便番号 | ゆうびんばんご ✉️ 郵便番号 | ゆうびんばんご ✉️
検索

モンテネグロ 🇲🇪


これはモンテネグロポストのコードページです。 このページには、コード方法、封筒の例と住所の形式、郵便番号を正しく書く方法、郵便番号の照会のための参照リンクなどの内容が含まれています。


コードを投稿する

モンテネグロの郵便番号は5つの数字で構成されてい

81000

最初の二つの地区を表しています。最後の3つは郵便局を表す


郵便番号の一覧

81000-81999

Podgorica Subdivision (Centralna Pošta Podgorica)

Podgorica series

 • 81000 - Podgorica
  • 81101 - Podgorica 1
  • 81102 - Podgorica 2
  • 81103 - Podgorica 3
  • 81104 - Podgorica 4
  • 81105 - Podgorica 5
  • 81106 - Podgorica 6
  • 81107 - Podgorica 7
  • 81108 - Podgorica 8
  • 81109 - Podgorica 9
  • 81110 - Podgorica 10
  • 81111 - Podgorica 11
  • 81112 - Podgorica 12
  • 81113 - Podgorica 13
  • 81114 - Podgorica 14
  • 81115 - Podgorica 15
  • 81204 - Lijeva Rijeka
  • 82205 - Ubli
  • 81206 - Tuzi
  • 81214 - Bioče
  • 81304 - Golubovci

Kolašin series

 • 81210 - Kolašin
  • 81215 - Manastir Morača
  • 81216 - Dragovića Polje
  • 81217 - Mateševo

Danilovgrad series

 • 81410 - Danilovgrad
  • 81412 - Spuž
  • 81415 - Slap na Zeti
  • 81416 - Glava Zete

Bar Subdivision (Centralna pošta Bar) - Virpazar series

 • 81305 - Virpazar

Cetinje Subdivision (Centralna pošta Cetinje)

 • 81250 - Cetinje
  • 81253 - Rijeka Crnojevića
  • 81254 - Ljubotinj
  • 81255 - Njeguši
  • 81257 - Ćeklići
  • 81258 - Čevo
  • 81259 - Bata
  • 81260 - Trešnjevo

Nikšić Subdivision (Centralna pošta Nikšić)

Nikšić series

 • 81400 - Nikšić
  • 81402 - Nikšić 2
  • 81403 - Nikšić 3
  • 81404 - Kočani
  • 81405 - Kličevo
  • 81417 - Bogetići
  • 81418 - Miolje Polje (Župa Nikšićka)
  • 81420 - Grahovo
  • 81421 - Trubjela
  • 81422 - Krstac
  • 81423 - Vulusi
  • 81425 - Petrovići
  • 81426 - Vraćenovići
  • 81427 - Donje Crkvice
  • 81428 - Velimlje
  • 81431 - Vidrovan

Plužine series

 • 81435 - Plužine
  • 81432 - Donja Brezna
  • 81437 - Trsa

Šavnik series

 • 81450 - Šavnik
  • 81453 - Gornja Bukovica
  • 81455 - Boan

84000-84999

Berane Subdivision (Centralna pošta Berane)

Berane series

 • 84300 - Berane
  • 84306 - Lubnice
  • 84312 - Petnjica

Andrijevica series

 • 84320 - Andrijevica
  • 84322 - Trepča

Plav series

 • 84325 - Plav
  • 84323 - Murino
  • 84326 - Gusinje

Bijelo Polje Subdivision (Centralna pošta Bijelo Polje)

Bijelo Polje series

 • 84000 - Bijelo Polje
  • 84202 - Bijelo Polje
  • 84212 - Tomaševo
  • 84213 - Pavino Polje
  • 84303 - Zaton
  • 84305 - Lozna

Mojkovac series

 • 84205 - Mojkovac
  • 84206 - Bistrica

Nikšić Subdivision (Centralna pošta Nikšić) - Žabljak series

 • 84220 - Žabljak
  • 84224 - Njegovuđa

Pljevlja Subdivision (Centralna pošta Pljevlja)

 • 84210 - Pljevlja
  • 84211 - Pljevlja
  • 84214 - Vrulja
  • 84215 - Gradac
  • 84216 - Kovačevići
  • 84217 - Boljanići
  • 84218 - Šula
  • 84219 - Odžak
  • 84223 - Kosanica

Rožaje Subdivision (Centralna pošta Rožaje)

 • 84310 - Rožaje
  • 84311 - Skarepača
  • 84314 - Bać
  • 84315 - Biševo

85000-85999

Bar Subdivision (Centralna pošta Bar)

 • 85000 - Bar
  • 85306 - Ostros
  • 85351 - Bar - Gat V
  • 85353 - Čeluga
  • 85354 - Stari Bar
  • 85355 - Sutomore
  • 85356 - Pečurice
  • 85357 - Čanj
  • 85358 - Veliki Pijesak
  • 85359 - Uvala Maslina

Budva Subdivision (Centralna pošta Budva)

 • 85310 - Budva
  • 85300 - Petrovac
  • 85311 - Budva 2
  • 85312 - Budva (Merkur)
  • 85314 - Perazića Do
  • 85315 - Sveti Stefan
  • 85316 - Bečići
  • 85317 - Lastva Grbaljska
  • 85352 - Buljarica

Tivat Subdivision (Centralna pošta Tivat)

 • 85320 - Tivat
  • 85323 - Radovići
  • 85332 - Donja Lastva
  • 85333 - Lepetane

Kotor Subdivision (Centralna pošta Kotor)

 • 85330 - Kotor
  • 85318 - Radanovići
  • 85331 - Dobrota
  • 85334 - Stoliv
  • 85335 - Prčanj
  • 85336 - Perast
  • 85337 - Risan
  • 85338 - Morinj
  • 85339 - Stari grad Kotor

Herceg Novi Subdivision (Centralna pošta Herceg Novi)

 • 85340 - Herceg Novi
  • 85342 - Kamenari
  • 85343 - Bijela
  • 85344 - Baošići
  • 85345 - Ðenovići
  • 85346 - Zelenika
  • 85347 - Igalo
  • 85348 - Meljine

Ulcinj Subdivision (Centralna pošta Ulcinj)

 • 85360 - Ulcinj
  • 85361 - Velika Plaža
  • 85362 - Ulcinj 2
  • 85366 - Vladimir
  • 85367 - Štoj
  • 85368 - Valdanos

参照リンク

外部リンク

メインページ | 📱 携帯電話 | コンピュータ 💻 | AMP ⚡
📧 [email protected]

1998-2023 v2.2 a-d-e-2